Social Icons

Saturday, 1 July 2017

Memang Benar!! Ajaran Tasawuf Adalah Benar-Benar Ajaran Rasulullah SAW.

Kredit Sumber: MutiaraZuhud 
(Perbicaraan tentang kehidupan Rasulullah dan Para Sahabat yang menjadi sumber ajaran tasawuf untuk meyakinkan kita semua bahawa ajaran tasawuf adalah benar-benar ajaran Rasulullah SAW). 

Benih-benih tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa dalam hidup, ibadah dan perilaku nabi Muhammad SAW. 

Peristiwa dan Perilaku Hidup Nabi. 
Sebelum diangkat menjadi Rasul, berhari-hari Baginda SAW berkhalwat (mengasingkan diri) di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadhan. Disana Baginda SAW banyak berzikir dan bertafakur mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Pengasingan diri Nabi SAW digua Hira ini merupakan acuan utama para sufi dalam melakukan khalwat. Kemudian puncak kedekatan Nabi SAW dengan Allah SWT tercapai ketika melakukan Isra Mikraj. Di dalam Isra Mikraj itu Nabi SAW telah sampai ke Sidratulmuntaha (tempat terakhir yang dicapai nabi ketika mikraj di langit ke tujuh), bahkan telah sampai ke hadhrat Ilahi dan sempat berdialog dgn Allah. 

Dialog ini terjadi berulang kali, dimulai ketika nabi SAW menerima perintah dari Allah SWT tentang kewajiban solat lima puluh kali sehari semalam. Atas usul Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW memohon agar jumlahnya diringankan dengan alasan umatnya nanti tidak akan mampu melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW terus berdialog dengan Allah SWT. Keadaan demikian merupakan benih yang menumbuhkan sufisme di kemudian hari. 

Perikehidupan (sirah) Nabi Muhammad SAW juga merupakan benih-benih tasawuf iaitu peribadi Nabi SAW yang sederhana - zuhud, dan tidak pernah terpesona dengan kemewahan dunia. Dalam salah satu doanya Baginda SAW memohon: ”Wahai Allah, Hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah aku selaku orang miskin” (HR.at-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim). 

“Pada suatu waktu Nabi SAW datang kerumah isterinya, Aisyah binti Abu Bakar as-Siddiq. Ternyata dirumahnya tidak ada makanan. Keadaan ini diterimanya dengan sabar, lalu Baginda SAW menahan lapar dengan berpuasa” (HR.Abu Dawud, at-Tirmizi dan an-Nasa-i) 

Ibadah Nabi Muhammad SAW. 
Ibadah Nabi SAW juga dilihat sebagai intipati yang menjadi teras dalam ajaran tasawuf. Nabi SAW adalah orang yang paling tekun beribadah. Dalam satu riwayat dari Aisyah RA disebutkan bahawa pada suatu malam Nabi SAW mengerjakan solat malam, di dalam solat itu, lutut Baginda SAW bergetar kerana panjang dan banyak rakaat solatnya. Tatkala rukuk dan sujud terdengar suara tangisnya namun Baginda SAW tetap melaksanakan solat sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. 

Melihat Nabi SAW demikian tekun menghayati solat, Aisyah bertanya: ”Wahai Junjungan, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang diampuni Allah, mengapa engkau masih terlalu banyak melakukan solat?” Nabi SAW menjawab:” Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur” (HR.Bukhari dan Muslim). 

Selain banyak solat, Nabi SAW banyak berzikir. Beliau berkata: “Sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya setiap hari tujuh puluh kali” (HR.at-Tabrani). 

Dalam hadis lain dikatakan bahawa Nabi SAW meminta ampun setiap hari sebanyak seratus kali (HR.Muslim). Selain itu Nabi SAW banyak pula melakukan iktikaf dalam masjid terutama dalam bulan Ramadhan. 

Akhlak Nabi Muhammad SAW. 
Akhlak Nabi SAW merupakan acuan akhlak yang tidak ada bandingannya. Akhlak Nabi SAW bukan hanya dipuji oleh manusia, tetapi juga oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang ertinya: “Dan sesungguhnya kamu (Ya Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung”.(QS.Al Qalam:4). Ketika Aisyah ditanya tentang Akhlak Nabi SAW, Beliau menjawab: Akhlaknya adalah Al-Qur’an” (HR.Ahmad dan Muslim). Tingkah laku Nabi SAW merupakan cermin apa yang terdapat dalam kandungan Al-Qur’an sepenuhnya. 

Dalam diri Nabi SAW terkumpul sifat-sifat utama, iaitu merendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari cacat orang lain, sabar, tidak angkuh, santun dan tidak mabuk pujian. Nabi SAW selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya dan tidak pernah berputus asa dalam berusaha. 

Oleh kerana itu, Nabi SAW merupakan contoh ikutan bagi seluruh kaum muslimin, termasuk pula para sufi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang ertinya:”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.”. 

Kehidupan Empat Sahabat Nabi Muhammad SAW. 
Sumber lain yang menjadi sumber acuan oleh para sufi adalah kehidupan para sahabat yang berkaitan dengan keteguhan iman, ketakwaan, kezuhudan dan budi pekerti luhur. Oleh kerana setiap orang yang meneliti kehidupan rohani dalam Islam tidak dapat mengabaikan kehidupan kerohanian para sahabat yang menumbuhkan kehidupan sufi diabad-abad sesudahnya. 

Kehidupan para sahabat dijadikan acuan oleh para sufi kerana para sahabat sebagai murid langsung Rasulullah SAW dalam segala perbuatan dan ucapan. Mereka senantiasa mengikuti kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu perilaku kehidupan mereka dapat dikatakan sama dengan perilaku kehidupan Nabi SAW, kecuali hal-hal tertentu yang khusus bagi Nabi SAW. 

Setidak-tidaknya kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang paling mirip dengan kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka menyaksikan langsung apa yang diperbuat dan dituturkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu Al-Qur’an memuji mereka: ”Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk islam) diantara orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan merekapun redha kepada Allah dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar”. (QS.At Taubah:100). 

Abu Nasr as-Sarraj at-Tusi menulis didalam bukunya, Kitab al-Luma`, tentang ucapan Abi Utbah al-Hilwani (salah seorang tabiin) tentang kehidupan para sahabat:” 

Mahukah saya beritahukan kepadamu tentang kehidupan para sahabat Rasulullah SAW? Pertama, bertemu kepada Allah lebih mereka sukai dari pada kehidupan duniawi. Kedua, mereka tidak takut terhadap musuh, baik musuh itu sedikit maupun banyak. Ketiga, mereka tidak takut miskin dalam hal yang duniawi, dan mereka sangat percaya pada Allah SWT yang maha memberi rezeki” 

Adapun kehidupan keempat sahabat Nabi SAW yang dijadikan panduan ikutan para sufi secara terperrinci adalah seperti berikut: 

Abu Bakar as-Siddiq. 
Pada mulanya ia adalah salah seorang pembesar Quraisy yang kaya. Setelah masuk Islam, ia menjadi orang yang sangat sederhana. Ketika menghadapi perang Tabuk, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia memberikan harta bendanya di jalan Allah SWT. Abu Bakar lah yang pertama menjawab: ”Saya ya Rasulullah.” Akhirnya Abu Bakar memberikan seluruh harta bendanya untuk jalan Allah SWT. Melihat demikian, Nabi SAW bertanya kepadanya: ”Apalagi yang tinggal untukmu wahai Abu Bakar?” ia menjawab: ”Cukup bagiku Allah dan Rasul-Nya.” 

Diriwayatkan bahawa selama enam hari dalam seminggu Abu Bakar selalu dalam keadaan lapar. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid. Di sana Nabi SAW bertemu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kemudian Baginda SAW bertanya:”Kenapa anda berdua sudah ada di masjid?” Kedua sahabat itu menjawab:”Kerana menghibur lapar.” 

Diceritakan pula bahawa Abu Bakar hanya memiliki sehelai pakaian. Ia berkata: ”Jika seorang hamba begitu dipesonakan oleh hiasan dunia, Allah membencinya sampai ia meninggalkan perhiasan itu.” Oleh kerana itu Abu Bakar memilih takwa sebagai ”pakaiannya.” Ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat rendah hati, santun, sabar, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan ibadah dan zikir. 

Umar bin Khattab 
Saiyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan keheningan jiwa dan kebersihan kalbunya, sehingga Rasulullah SAW berkata:” Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar.” Ia terkenal dengan kezuhudan dan kesederhanaannya. Diriwayatkan, pada suatu ketika setelah ia menjawat sebagai khalifah, ia berpidato dengan memakai baju bertambal dua belas tampalan. 

Diceritakan, Abdullah bin Umar, putera Umar bin Khatab, ketika masih kecil bermain dengan anak-anak yang lain. Anak-anak itu semua mengejek Abdullah kerana pakaian yang dipakainya penuh dengan tampalan. Hal ini disampaikannya kepada ayahnya yang ketika itu sudah menjadi khalifah. Saiyidina Umar merasa sedih kerana pada ketika itu tidak mempunyai wang untuk membeli pakaian anaknya. Oleh kerana itu ia membuat surat kepada pegawai Baitulmal (Pembendaharaan Negara) meminta dipinjamkan wang dan pada bulan depan akan dibayar dengan cara memotong gajinya. 

Pegawai Baitulmal menjawab surat itu dengan mengajukan suatu pertanyaan, apakah Umar yakin umurnya akan sampai bulan depan. Maka dengan perasaan terharu dengan diiringi derai air mata, Saiyidina Umar menulis lagi sepucuk surat kepada pegawai Baitul Mal bahawa ia tidak jadi meminjam wang kerana tidak yakin umurnya akan sampai bulan yang akan datang. 

Disebutkan dalam buku-buku tasawuf dan biografinya, Saiyidina Umar menghabiskan malamnya beribadah. Hal demikian dilakukan untuk mengimbangi waktu siangnya yang banyak diuntukkan bagi urusan kepentingan umat. Ia merasa bahawa pada waktu malamlah ia mempunyai kesempatan yang luas untuk menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah SWT. 

Othman bin Affan 
Saiyidina Othman bin Affan juga menjadi suri teladan para sufi dalam banyak hal. Saiyidina Othman adalah seorang yang zuhud, tawaduk (merendahkan diri di hadapan Allah SWT), banyak mengingat Allah SWT, banyak membaca ayat-ayat Allah SWT, dan memiliki akhlak yang terpuji. Diriwayatkan ketika menghadapi Perang Tabuk, sementara kaum muslimin sedang menghadapi kesulitan, Saiyidina Othman memberikan bantuan yang besar berupa kendaraan dan perbekalan tentera. 

Diriwayatkan pula, Saiyidina Othman telah membeli sebuah telaga milik seorang Yahudi untuk kaum muslimin. Hal ini dilakukan kerana air telaga tersebut tidak boleh diambil oleh kaum muslimin. 

Di masa pemerintahan Saiyidina Abu Bakar, terjadi kemarau panjang. Banyak rakyat yang mengadu kepada khalifah dengan menerangkan kesulitan hidup mereka. Seandainya rakyat tidak segera dibantu, kelaparan akan banyak meragut nyawa. Pada saat genting ini Saiyidina Othman menyumbangkan bahan makanan sebanyak seribu ekor unta. 

Tentang ibadahnya, diriwayatkan bahawa Saiyidina Othman terbunuh ketika sedang membaca Al-Qur’an. Tebasan pedang para pemberontak mengenainya ketika sedang membaca surah Al-Baqarah ayat 137 yang ertinya:…”Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dia lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” ketika itu ia tidak sedikitpun beranjak dari tempatnya, bahkan tidak mengizinkan orang mendekatinya. Ketika ia rebah berlumur darah, mushaf (kumpulan lembaran) Al-Qur’an itu masih tetap berada ditangannya. 

Saiyidina Ali bin Abi Talib 
Saiyidina Ali bin Abi Talib yang tidak kurang pula keteladanannya dalam dunia kerohanian. Ia mendapat tempat khusus di kalangan para sufi. Bagi mereka Saiyidina Ali merupakan guru kerohanian yang utama. Saiyidina Ali mendapat warisan khusus tentang ini dari Nabi SAW. Abu Ali ar-Ruzbari, seorang tokoh sufi, mengatakan bahawa Ali dianugerahi Ilmu Laduni. Ilmu itu, sebelumnya, secara khusus diberikan Allah SWT kepada Nabi Khaidir AS, seperti firmannya yang ertinya:…”dan telah Kami ajarkan padanya ilmu dari sisi Kami.” (QS.Al Kahfi:65). 

Kezuhudan dan kerendahan hati Saiyidina Ali terlihat pada kehidupannya yang sederhana. Ia tidak malu memakai pakaian yang bertampal, bahkan ia sendiri yang menampal pakaiannya yang robek. 

Suatu waktu ia tengah menjinjing daging di pasar, lalu orang menyapanya: ”Apakah tuan tidak malu membawa daging itu ya Amirulmukminin (Khalifah)?” Kemudian dijawabnya: ”Yang saya bawa ini adalah barang halal, kenapa saya harus malu?”. 

Abu Nasr As-Sarraj at-Tusi berkomentar tentang Saiyidina Ali. Katanya:”Di antara para sahabat Rasulullah SAW Amirulmukminin Saiyidina Ali bin Abi Talib memiliki keistimewaan tersendiri dengan pengertian-pengertiannya yang agung, isyarat-isyaratnya yang halus, kata-katanya yang unik, uraian dan ungkapannya tentang tauhid, makrifat, iman, ilmu, hal-hal yang luhur dan sebagainya yang menjadi pegangan serta teladan para sufi. 

Kehidupan Para Ahl as-Suffah. 
Selain keempat khalifah di atas, sebagai rujukan para sufi dikenal pula para Ahl as-Suffah. Mereka ini tinggal di Masjid Nabawi di Madinah dalam keadaan serba miskin, teguh dalam memegang akidah, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Diantara Ahl as-Suffah itu ialah Abu Hurairah, Abu Zar al-Giffari, Salman al-Farisi, Mu’az bin Jabal, Imran bin Husin, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Abbas dan Huzaifah bin Yaman. 

Abu Nu’aim al-Isfahani, penulis tasawuf (w. 430/1038) menggambarkan sifat Ahl as-Suffah di dalam bukunya Hilyat al-Aulia`(Permata para wali) yang ertinya: "Mereka adalah kelompok yang terjaga dari kecenderungan duniawi, terpelihara dari kelalaian terhadap kewajiban dan menjadi panutan kaum miskin yang menjauhi keduniaan. Mereka tidak memiliki keluarga dan harta benda. Bahkan pekerjaan dagang ataupun peristiwa yang berlangsung disekitar mereka tidak lah melalaikan mereka dari mengingati Allah SWT. Mereka tidak disedihkan oleh kemiskinan material dan mereka tidak digembirakan kecuali oleh suatu yang mereka tuju". 

Diantara Ahl as-Suffah itu ada yang mempunyai keistimewaan sendiri. Hal ini memang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada mereka seperti Saiyidina Huzaifah bin Yaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang ciri-ciri orang Munafik. Jika ia berbicara tentang orang munafik, para sahabat yang lain senantiasa ingin mendengarkannya dan ingin mendapatkan ilmu yang belum diperolehnya dari Nabi SAW. Saiyidina Umar bin Khattab pernah tercengang mendengar uraian Huzaifah tentang ciri-ciri orang munafik. 

Adapun Saiyidina Abu Zar al-Giffarri adalah seorang Ahl as-Suffah termasyur yang bersifat sosial. Ia tampil sebagai prototipe (tokoh pertama) fakir sejati. Abu Zar tidak pernah memiliki apa-apa, tetapi ia sepenuhnya milik Allah SWT dan akan menikmati hartanya yang abadi. Apabila ia diberikan sesuatu apa pun, maka barang tersebut dibahagi-bahagikan kepada para fakir miskin. 

Begitu juga Saiyidina Salman Al Farisi salah seorang Ahli Suffah yang hidup sangat sederhana sampai akhir hayatnya. Perjalanan mencari kebenaran yang Saiyidina Salman Al Farisi tempuh merupakan kisah inspirasi para tokoh sufi agar istiqamah dan tidak kenal putus asa dalam pencarian seorang guru mursyid. 

Mudah-mudahan tulisan di atas menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua sehingga tidak ragu dalam berguru mengamalkan ajaran Tasawuf yang merupakan inti sari Islam yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian ajaran mulia ini diteruskan oleh Para Sahabat, Tabi’in, Tabi Tabi’in serta para Guru Mursyid sambung menyambung dengan tetap menjaga kemurniannya sehingga ajaran tasawuf zaman Rasulullah SAW sampai kepada kita tetap dalam keadaan murni. Para Guru Mursyid adalah khalifah Rasulullah SAW ulama Warisatul Anbiya yang menjaga amanah Rasulullah SAW, tidak berani menambah dan mengurangi sehingga ilmu Tasawuf itu tetap terjaga sepanjang zaman. 

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text