Social Icons

Saturday, 4 July 2015

Bulan Ramadhan Bulan Kemenangan - Sejarah Penting Di Bulan Ramadhan


Bulan Ramadhan bukan hanya terkenal sebagai pusat latihan ibadah kepada umat islam, tetapi juga terkenal dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam.

Berikut adalah beberapa peristiwa penting di bulan Ramadhan diantaranya ialah:

1. Turunnya Al-Quran

Tentu saja peristiwa yang paling agung dan tidak ada tandingannya dalam sejarah Ramadhan sepanjang masa ialah turunnya wahyu Allah SWT iaitu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan juga sekaligus penetapan ke-Rasul-an Muhammad SAW ketika Rasul SAW berumur 40 Tahun.

Peristiwa maha agung ini terjadi pada tarikh 25 Ramadhan menurut beberapa pendapat Ulama yang masyhur. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Al-Qur'an turun pada tarikh 22 Ramadhan. Atau juga sebagaimana riwayat yang masyhur dengan kita iaitu taggal 17 Ramadhan, dan semua riwayat ini juga ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam Kitabnya "Al-Bidayah Wal-Nihayah". 

Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadhan. Bulan yang diturunkan di dalamnya (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan salah. Para pakar tafsir dan hadis mencatat, Allah juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf yaitu kitab-kitab kecil selain zabur, taurat, injil dan al quran kepada para rasul sebelumnya pada bulan Ramadhan.

2.  Perang Badar

Peristiwa yang benar-benar secara terperinci telah memisahkan mana yang Haq dan mana yang Bathil. Mana yang berada di jalan kebenaran dan mana yang berada di jalan kekufuran. Simbol hancurnya kemusyrikan dan penyembahan kepada berhala. Padahal ketika itu kedudukan Muslim secara kuantiti kalah dan jauh di bawah orang-orang kafir, namun Allah membalikkan keadaan dan memenangi kebenaran.

Pada hari jumat 17 ramadhan tahun ke-2 hijrah terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal perang badar. Badar adalah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara madinah dan mekah. Tentara islam mengontrol lokasi strategis dengan menguasai sumber air yang ada di situ.

Perang ini melibatkan tentera Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1,000 tentara musyrikin Makkah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentera Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentera musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan. Sisanya melarikan diri.

"Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badr, padahal kalian dalam keadaan lemah (sedikit). Maka bertaqwalah kepada Allah agar kamu mensyukuri-Nya. "(QS. Ali Imran 123)

Ibnu Abbas berkata: "itu (perang Badr) terjadi pada hari Jumaat 17 Ramadhan, di hari itulah musuh Islam yang paling besar dibunuh". 

Perang ini adalah suatu yang luar biasa ketika tentara islam yang kurang jumlah, lemah dari sudut kelengkapandan berpuasa dalam bulan ramadhan memenangkan pertempuran perang badar. Ini membuktikan puasa bukan penyebab umat islam bersikap lemah dan malas sebaliknya berusaha demi mencapai keredhaan allah. Orang yang berjuang demi mencapai kerdhaan allah pasti mencapai kemenangan yang dijanjikan. Allah menegaskan dalam surah aali ‘imran ayat 123 sampai 125.

“Sesungguhnya Allah membantu kamu dalam perang badar, sedangkan pada waktu itu kamu orang yang lemah. Sebab itu bertaqwalah kepada allah agar kamu mensyukurinya.”3.   Fathu Makkah (pembukaan KOTA MAKKAH)

Peristiwa pembukaan Kota Mekah ini yang juga bererti kemenangan bagi kamu Muslimin ketika itu setelah ter "usir" dari Mekah itu sendiri. Dan kemenangan ini terjadi pada hari Jumaat tanggal 20 atau 21 Ramadhan tahun ke-8 Hijrah. Pembebasan Mekkah (Fathu Makkah) merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 dimana Baginda Nabi Muhammad saw beserta 10,000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah, dan kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikitpun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka’bah.

Penyebab
Pada tahun 628, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani Perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Makkah dan Madinah setelah penandatanganan Perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirosakkan oleh Quraisy, dengan sekutunya Bani Bakr, menyerang Bani Khuza’ah yang merupakan sekutu Muslim. Pada saat itu musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakr, padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut dimana Bani Khuza’ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad dan sejumlah dari mereka telah memeluk islam, sedangkan Bani Bakr bergabung dengan musyrikin Quraisy.

4. Tersebarnya Islam di Yaman

Yaman terletak di selatan semenanjung tanah arab. Nabi muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk yaman khususnya suku Hamdan. Dalam masa satu hari, semua mereka memeluk agama islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan ramadhan tahun ke-10 hijrah.

5. Penyebaran Islam Di Andalusia (Sepanyol)

Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bahagian semenanjung iberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi.  

Sebelumnya Andalus dikuasai oleh tentera Kafir setelah sebelumnya tentera Islam menguasai selat Gibraltarq (Jabal Thoriq) di bawah panglima Thoriq bin Ziyad.

Pada 28 Ramadhan tahun ke-92 hijrah, panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Akhirnya Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. Islam bertapak di Andalus selama lapan abad dan memperlihatkan peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat.

Thariq bin Ziyad berjaya masuk semenanjung Andalus dan menaklukannya pada 28 Ramadhan tahun 92 Hijrah. Detik yang paling dikenang dalam peristiwa ini ialah ketika Thoriq bin Ziyad membakar semua kapal pasukannya setelah mendarat di Andalus, itu yang bererti bahawa tidak ada tujuan kedatangan mereka ke Andalus kecuali kemenangan. Kerana kalau kalah mereka tidak akan dapat pulang, kapal mereka telah dibakar.

6.   Peristiwa Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk

Ketika pengaruh nabi muhammad saw tersebar ke pelosok Semenanjung tanah arab, ia memberikan pukulan kepada rom yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas herkules, kaisar rom timur (bizantin) memutuskan untuk memblokir pengaruh umat islam dengan utara tanah arab.

Bila berita itu samapai ke pengetahuan nabi muhammad saw, beliau mengarahkan umat islam berkumpul untuk menghadapi rom dan mengutip zakat. Pada waktu itu tanah arab dilanda panas dan kesusahan. Iman umat islam saat itu benar-benar teruji. Namun, mereka tetap taat kepada perintah nabi muhammad. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara madinah.

Bila tentara islam tiba di tabuk, tentara rom tidak berada di situ. Sebaliknya rom menarik diri saat mengetahui serangan pasukan nabi muhammad saw yang banyak. Tentara islam terus mengasak rom sehingga Termeterai perjanjian antara islam dan rom. Sebagai persetujuan, rom tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan nabi muhammad saw dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap tahun.

7. Khalid bin Walid Meruntuhkan Berhala Al ‘uzza

Setelah umat islam membebaskan kota mekah, nabi muhammad saw menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka’bah. Lima hari sebelum berakhirnya ramadhan tahun ke-9 hijrah, ia mengirim khalid al walid untuk memusnahkan patung al ‘Uzza di nakhla. Menurut kepercayaan arab jahiliyah, al ‘Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat arab saat melafalkan sumpah. Khalid al walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke nakhla lalu menghancurkan patung al ‘Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir.

8. Penyerahan Kota Taif

Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir nabi muhammad saw saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat islam berhasil membebaskan mekah, kaum bani thaqif bersikeras tidak mau tunduk kepada nabi muhammad saw. Nabi muhammad saw dan tentara islam mara ke Taif lalu mengepungnya dalam waktu lama. Akhirnya rombongan mereka datang ke mekah di bulan ramadhan tahun ke-9 hijrah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung al laata yang dipuja sebelum ini dimusnahkan.

9. Peperangan Zallaqah di Portugal

Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari jumaat, bulan ramadhan tahun 459 hijrah. Ketika itu, terjadi kebangkitan dinasti murabit di afrika utara. Gubernur cordova, al muktamin meminta bantuan sultan dinasti murabit, yusuf bin tasyifin untuk memerangi al fonso vi. Tentara Kristen yang dipimpin oleh al fonso vi yang berjumlah 80.000 tentara berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat sultan yusuf berhasil menguasai seluruh spanyol dan menyelamatkan umat islam. Setelah itu, spanyol dinasti murabit berdiri sejak 1090 sampai 1147 Masehi.

10. Tentara Islam Mengalahkan Tentera Monggol (Perang Ain Jalut)

Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Monggol melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jenderal tentera Monggol dikenal sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih sejuta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moscow dan Kiev.

Pada tahun 1258, tentara pimpinan jenderal Hulagu Khan merempuh kota Baghdad yang menjadi kemegahan Khilafah Abbasiah. Dalam serangan itu, banyak umat islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana islam dibuang ke dalam Sungai Furat dan Dajlah sehingga airnya menjadi hitam karena tinta. Pada 15 Ramadhan 658 hijrah bersamaan 1260 Masehi, tentara islam bangkit membuat serangan balas. Tentara islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutuz dari dinasti Mamluk, Mesir mara ke Pelastin setelah Monggol menguasainya. Kedua pihak bertemu di ‘Ain Jalut.

Dalam pertempuran itu, tentara islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kitbuqa Noyen, seorang leftenan beragama kristen yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Kitbuqa akhirnya dihukum mati. Kemenangan itu adalah suatu yang luar biasa kerana Mongol yang terkenal dengan kekerasan akhirnya kalah pada tentera islam.

11. Peperangan Yakhliz

Pada 15 Ramadhan 1294 hijrah, tentera Islam dinasti Othmaniah yang dipimpin oleh Ahmad mukhtar Basya dengan jumlah 34,000 anggota mengalahkan tentera rusia yang berjumlah 740,000. Sebanyak 10.000 tentara rusia tewas dalam pertempuran itu. Ia menjadi kebanggaan umat islam mempertahankan agama yang diancam oleh pemerintah Tzar di rusia.

12. Tertawannya Garis Bar Lev, Israel

Dalam sejarah modern, terjadi Perang Yom Kippur yang melibatkan tentera Islam pakatan Mesir dan Syria dengan tentara yahudi Israel pada 10 Ramadhan 1390 hijrah bersamaan 6 Oktober sampai 22 atau 24 oktober 1973 Masehi. Perang Yom Kippur, juga dikenal sebagai perang Arab-Israel 1973, perang Oktober, dan perang Ramadhan.

Perang Yom Kippur ini merupakan lanjutan konflik Arab-Israel sejak dari tahun 1948. Pada bulan Jun 1967, terjadi perang enam hari antara Israel dengan Mesir, Syria dan Jordan. Dalam pertempuran itu, Israel berhasil menduduki Bukit Golan, Syria di utara dan Semenanjung Sinai, Mesir di selatan hingga ke Terusan Suez. Setelah itu, Israel membangun barisan pertahanan di Sinai dan Bukit Golan. Pada tahun 1971, Israel membelanjakan USD500 juta untuk membangun benteng dan kerja tanah raksasa yang dinamai garis Bar Lev sempena nama Jenderal Israel, Haim Ber Lev.

Israel bermegah dengan kubu Bar Lev yang didakwa ‘tidak dapat ditawan’ kerana memiliki kekebalan dan teknologi peralatan yang canggih. Namun, tentera Islam Mesir berhasil merebut benteng itu sekaligus mengalahkan Israel. Antara peristiwa menarik dalam perang ini adalah peranan seorang sarjana Islam merangkap sebagai Imam Masjid Kota Suez Al Marhum, Syeikh Hafiz Salamah yang kendali pimpinan operasi peperangan.

Ia menggantikan posisi ini apabila Gabernur daerah bersedia menyerah. Akhirnya para mujahidin gabungan tentera Mesir, Syria dan penduduk kota Suez berhasil mengasak tentera Israel yang terpaksa mundur sampai terpaksa menyerahkan Semenanjung Sinai dan Bukit Golan.

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text