Social Icons

Sunday, 13 March 2016

Wasiat - Perlukah Dan Pentingkah Berwasiat?

Wasiat berasal dari wasaai tusy a uusiihi bererti ausaltuhu (saya menyambungkannya).

Jadi, orang yang berwasiat adalah orang yang menyambung apa yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya.

Adapun menurut istilah syar’i ialah seseorang memberi barang atau piutang, atau sesuatu yang bermanfa’at, dengan catatan bahawa pemberian termaksud akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.

HUKUM WASIAT

Wasiat wajib atas orang yang memiliki harta yang perlu diwasiatkan. Allah swt berfirman:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda), maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS al-Baqarah: 180).

Dari Abdullah bin Umar ra bahawa Rasulullah saw bersabda, “Orang muslim yang memiliki harta yang akan diwasiatkan tidak berhak tidur dua malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisinya.” (Muttafaqun ’alaih) 

KADAR BANYAKNYA HARTA YANG DIANJURKAN DIWARISKAN

Dari Sa’ad bin Abi Waqqas ra, ia menyatakan bahawa: Nabi saw pernah datang menjengukku waktu di Makkah. Dan, saya tidak suka meninggal dunia di daerah yang saya pernah hijrah darinya. Sabda Baginda, “Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibnu Afrak.” (Sa’ad) jawab, “Ya Rasulullah bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta kekayaanku?” Jawab Beliau, “Tidak (boleh).” Tanya saya, “Separuh?” Jawab Beliau, “Tidak (juga).” Saya bertanya (lagi), “Sepertiga?” Dijawab, “Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya, betapapun kecilnya belanja yang kau nafkahkan, maka sesungguhnya itu adalah sadaqah, sehingga sepotong makanan yang kau suapkan ke mulut isterimu (itu adalah sadaqah), dan mudah-mudahan Allah mengangkat (darjat)mu, sehingga orang-orang (muslim) mendapat banyak manfa’at darimu dan orang-orang lain (kaum musyrikin) tertimpa bahaya.” Sedangkan pada waktu itu dia hanya memiliki seorang puteri. (Muttafaqun ’alaih)

TAK ADA WASIAT BAGI AHLI WARIS

Dari Abu Umamah al-Bahili ra, ia menyatakan: Saya pernah mendengar Rasulullah saw menegaskan dalam khutbahnya pada waktu haji wada’, “Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Oleh kerana itu, tak ada wasiat bagi ahli waris.” (Sahih - Ibnu Majah Dan Termizi)

MUQADDIMAH YANG DITULIS DALAM WASIAT

Dari Anas ra, ia berkata, “Adalah mereka (para sahabat) biasa menulis di awal wasiatnya, (yang ertinya), Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ini adalah wasiat Fulan bin Fulan yang bersaksi bahawa tiada Tuhan (yang patut disembah) kecuali Allah semata-mata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya dan bahawa hari kiamat pasti akan datang tak diragukan sedikitpun dan bahawa Allah akan membangkitkan segenap penghuni alam kubur dan ia (Fulan bin Fulan) berwasiat kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggal mati agar bertakwa kepada Allah, mengadakan islah sesama mereka dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, jika memang mereka orang-orang yang beriman dan ia berwasiat kepada mereka sebagaimana wasiat yang Ibrahim sampaikan kepada anak cucunya dan Ya’kub: Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kamu sekelian; kerana itu, janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali kamu semua dalam keadaan muslim).” (Sahih -  Daru Quthni dan Baihaqi)

BILAKAH WASIAT MENJADI HAK MILIK PENUH

Wasiat tidak akan menjadi hak milik penuh bagi si penerima wasiat, kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan terlunasinya seluruh hutang simati. Maka jika seluruh harta peninggalan habis untuk dibayarkan hutang-hutangnya, mereka yang di kalangan penerima wasiat tidak mendapatkan bahagian apa-apa:

Dari Ali ra, ia berkata: “Rasulullah saw biasa membayar hutang sebelum (dipenuhinya) wasiat; dan kamu semua (sering) membaca ayat tentang wasiat, MINBA’DI WASIYYATIN YUUSAA BIHAA AU DAIN (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya).” (QS an-Nisaa’: 11) (Hasan: Sahih Ibnu Majah dan Tirmidzi)

_________________________________________________________________________
Untuk dapatkan khidmat ibadah Aqiqah untuk anak-anak anda dengan kadar harga yang murah, anda boleh dapatkan daripada Pengurusan Aqiqah Ikhwan Indonesia. Harga seekor kambing antara RM350 - RM450 sahaja (berbanding Malaysia RM800 - RM1,000). Pihak penyelenggara akan menguruskannya dengan menyembelih, memasak dan menghantar daging kambing yang siap dimasak kepada keluarga miskin sekitar Jakarta. Hubungi: Ustaz Maahfuz: Telp/sms/WA: +628179198525, +6289639173171 atau PIN BB: 2B97CB98 / atau Pak Lang di Malaysia: 019-6226183


__________________________________________________________________________________________

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text