Social Icons

Tuesday, 9 February 2016

Baca Sejarah WAHABI Yang Sekarang Sedang Menyerang Negara Kita!!

Nama Aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed tahun 1111 H / 1699 M). Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain dan diantara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India dan Syam. 

Kemudian pada tahun 1125 H / 1713 M, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggeris  (baca yahudi) bernama Mr. Hempher yang bekerja sebagai mata-mata (inteligen) Inggeris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggeris untuk menyebarkan ajaran barunya. 

Inggeris memang telah berhasil mendirikan cabang-cabang kepercayaan baru bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Bahai. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial yahudi dengan alirannya Wahabi.Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan sunni pengikut mazhab Hambali, bahkan ayahnya Syeikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya. 

Namun sejak awal lagi, ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang Muhammad bin Abdul Wahab ini - bahawa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang ramai untuk berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. 

Setelah hal itu terbukti ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan abang kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahab, ulama besar dari mazhab Hambali, menulis buku bantahan kepadanya dengan judul As-Sawaiqul Ilahiyah Fir Raddi Alal Wahabiyah.

Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah, Syeikh Muhammad bin Sulaiman AI-Kurdi as-Syafie, menulis surat berisi nasihat: "Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasihatimu kerana Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin. Jika kau dengar seseorang meyakini bahawa orang yang ditawassuli bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahawa selain Allah tidak berkuasa memberi manfaat maupun mudharat. Kalau dia menentang bolehlah dia kau anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul Adham (kelompok majoriti) diantara kaum muslimin, kerana engkau menjauh dari kelompok terbesar. Orang yang menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin."

Sebagaimana diketahui mazhab Ahlus Sunnah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. Allah berfirman: "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka bergelumang dalam kesesatan) dan kami masukkan ia ke dalam jahanam dan adalah jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."(QS: An-Nisa 115) 

Salah satu dari ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah mengkufurkan kaum muslim sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain-lain. Dalil-dalil hebat yang disampaikan ahlussunnah wal jamaah berkaitan dengan tawassul, ziarahkubur serta maulid, ditolak tanpa alasan yang dapat diterima.

Bahkan lebih dari itu, justeru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri.

Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, Berapa ramaikah umat Islam yang Allah bebaskan dari neraka pada bulan Ramadhan? Dengan segera dia menjawab, setiap malam Allah membebaskan 100 ribu orang dan di akhir malam Ramadhan, Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadhan. Lelaki itu bertanya lagi kalau begitu pengikutmu tidak mencapai satu persen pun dari jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang Allah bebaskan tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahawa hanya pengikutmu saja yangmuslim? Mendengar jawaban itu Ibn Abdil Wahab pun terdiam tidak dapat lagi berhujjah.

Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahab tidak menghiraukan nasihat ayahnya dan guru-gurunya itu. Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najed. Orang-orang yang cetek pengetahuan agamanya banyak yang terpengaruh. Termasuk diantara pengikutnya adalah penguasa Dariyah, Muhammad bin Saud (meninggal tahun 1178 H / 1765 M) pendiri dinasti Saudi, yang dikemudian hari menjadi mertuanya.

Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibn Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seseorang dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahawa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih dan justeru membunuh orang musyrik dijamin syurga.

Sejak awal, Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab, Aswad Al-Ansiy, Tulaihah Al-Asadiy dll. Agaknya dia juga mempunyai keinginan mengaku nabi - dan ini kelihatan jelas ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan julukan Al-Ansar, sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. 

Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia mesti mengucapkan dua kalimah syahadat di hadapannya kemudian harus mengakui bahawa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik dan begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diwajibkan mengakui bahawa para ulama besar sebelumnya telah mati kafir.

Jika boleh mengakui hal tersebut barulah dia diterima menjadi pengikutnya. Dan kalau tidak  sanggup membuat pengakuan syahadat sedemikian, dia akan terus dibunuh. 

Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi SAW dengan dalih pemurnian akidah. Dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi SAW di hadapannya, sehingga tergamak seorang pengikutnya berkata:  "Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad, kerana tongkat-ku masih boleh digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan tidak ada apa yang boleh dimanfaatkan darinya sama sekali!!" 

Masya Allah!!! jahatnya Wahabi ini!

Muhammad bin Abdul Wahab ini, di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaannya semakin luas.

Gabungan Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ketua Kabilah Bani Saud ini  secara berleluasa menyesatkan amalan seperti tawassul, ziarah kubur, peringatan Maulid dan sebagainya. Tak menghairankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia. 

Bahkan, pada 1802, mereka menyerang Karbala-Irak, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad SAW, Husein bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah kerana makam tersebut dianggap tempat mungkar yang berpotensi membawa syirik kepada Allah.

Dua tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan Nabi SAW, menghancurkan hiasan – hiasan yang ada di Hujrah (kamar) Nabi Muhammad SAW yang mulia.

Keberhasilan menguasai Madinah berlanjutan sehingga mereka berjaya masuk ke Mekkah pada 1806 dengan merosak kiswah, kain penutup Kaabah yang terbuat dari sutera. Kemudian merobohkan puluhan kubah di perkuburan Ma’la, termasuk kubaht empat kelahiran Nabi SAW, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Saiyidatuna Khadijah Al-Kubr dan, masjid Abdullah bin Abbas.

Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan gendang. Mereka juga mencaci-maki ahli kubur bahkan sebahagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. 

Gerakan kaum Wahabi ini membuatkan Sultan Mahmud II, penguasa Kerajaan Othmani, Istanbul-Turki, murka. Dikirimlah perajuritnya yang bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali Pasha, untuk melumpuhkannya. Pada 1813, Madinah dan Makkah berjaya direbut kembali.

Gerakan Wahabi surut. Tapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali menegakkan faham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Makkah, lalu ke Madinah dan Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki Othmaniah akibat kekalahan mereka dalam Perang Dunia I.

Sejak itu, hingga kini, faham Wahabi menguasai pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang - penuh dengan pergolakan pemikiran. Kelompok ekstrem itu selalu menghalau - ganggu pemikiran dan pemahaman agama Sunni-Syafie yang sudah teguh.

Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di Ma’la (Makkah), di Baqi dan Uhud (Madinah) . Semuanya diruntuhkan dengan dinamit dan diratakan dengan tanah. Demikian juga kubah di atas tanah Baginda Nabi SAW dilahirkan, iaitu di Suq al Leil diratakan dengan tanah - juga dengan menggunakan dinamit. Tempat yang sangat berkat itu dijadikan tempat diikat unta-unta yang kemudiannya pasti kencing serta membuang najis di situ. Tidak lain dan tidak bukan melainkan bertujuan menghina tempat yang sangat bermakna dalam sejarah. Itulah tempat yang padanya dilahirkan insan paling mulia yang mengubah dunia daripada syirik kepada tauhid mengesakan Allah!!

Demikianlah hal yang keterlaluan itu dibantah oleh umat Islam dari seluruh dunia, maka akhirnya dibangunkanlah seadanya sebuah maktabah (perpustakaan) bagi menggantikan tempat penempatan unta tersebut. 

Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan tidak mahu langsung menghormati nilai-nilai luhur Islam. Di peringkat awal, AI-Qubbatul Khadra' (kubah hijau) tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan juga mahu dihancurkan dan diratakan dengan tanah tapi kerana ancaman dan bangkangan negara-negara Islam seluruh dunia menjadikan orang-orang biadab itu menjadi takut dan menangguhkan niat jahat itu.

Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji mahu diubah suai termasuk maqam Ibrahim. Ianya juga mahu dipindahkan tapi kerana banyak yang menentangnya maka ditangguhkan. Pengembangan kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak lagi mempedulikan peninggalan sejarah Islam. Bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya hampir semuanya lenyap. 

Sebelumnya, rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu dihancurkan. Padahal, disitulah Rasulullah SAW berulang-ulang menerima wahyu. Di tempat itu juga putera-puteri Baginda SAW dilahirkan. Itulah juga tempat Saiyidatuna Khadijah meninggal dunia - kembali mengadap Allah yang menyayanginya. Apa sahaja yang berkaitan Nabi SAW termasuk semua jejak jerih payah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. 

Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan wahabisme memandang tapak-tapak sejarah yang penuh berkat itu boleh membawa  kepada pemujaan berhala baru!!!

Tidak beberapa lama dulu, Sami Angawi, seorang pakar seni bina Islam telah menyingkap maklumat banyaknya bangunan dari era awal Islam yang dimusnahkan. Angawi menyebut sekurang-kurangnya 300 buah bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun yang terakhir.

Bahkan sebahagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak rejim Arab Saudi mengambil alih kekuasaan pada 1932. Usaha jahat mereka ditambah lagi dengan ketetapan kerajaan Saudi pada tahun 1994 yang mahu terus memusnahkan bangunan-bangunan bersejarah yang berpotensi mendorong umat Muslim pada penyembahan berhala!!

Sebaliknya mereka malah mendatangkan para arkeologi (ahli kaji purba) dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta dollar untuk menggali peninggalan- peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya dengan dalih ianya adalah untuk menarik kedatangan pelancong!!!

Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahawa zaman pra-Islam telah wujudnya kemajuan temadun yang luar biasa. 

Gerakan wahabi digerakkan oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrem, mereka menebarkan kebencian, permusuhan dan mendorong pertelingkahan sesama umat Islam. Semuanya dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh yang didukung oleh sumber kewangan yang cukup besar. 

Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tak sejalan atau sealiran dengan tuduhan kafir, syirik dan ahli bidah. Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan. Mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. Di Indonesia, mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang menyebarkan dan meng-Islam-kan penduduk Indonesia.

Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Budha, padahal para Wali itu telah meng-Islam-kan 90% dari rakyat Indonesia. Mampukah wahabi-wahabi itu meng-Islam-kan 10% penduduk yang selebihnya? Mempertahankan yang 90% dari terkaman orang kafir saja pun, mereka tak mampu, apalagi mau menambah 10% sisanya. Justeru mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata sebenarya bertauhid kepada Allah SWT.

Jika bukan kerana rahmat Allah yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwah ke Indonesia, tentu orang-orang yang menjadi corong kaum wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembah berhala atau masih kafir. (Naudzu billah min dzalik).

Oleh kerana itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berdalih bahawa mereka mengikuti keteladanan kaum salaf bahkan mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya, itu semua pembohongan belaka. Mereka sebenarnya telah menconteng catatan hitam dalam sejarah umat Islam dengan membantai (bunuh) ribuan orang di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang dinamakan Saudi).

Tidakkah anda ketahui bahawa yang terbantai waktu itu terdiri daripara ulama yang soleh dan alim. Bahkan yang dahsyatnya Wahabi sanggup membunuh bayi-bayi dan kanak-kanak di hadapan ibu-ibu mereka.  Tragedi berdarah ini terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih membanteras bid'ah, padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid'ah kerana nama negeri Rasulullah SAW diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham wahabi iaitu As-Saud.

Sungguh Nabi SAW telah memberitakan akan datangnya Faham Wahabi ini dalam beberapa hadits. Ini merupakan tanda kenabian Baginda SAW dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih, sebagaimana terdapat dalam kitab sahih BUKHARI & MUSLIM dan lainnya. 

Diantaranya: "Fitnah itu datangnya dari sana, fitnah itu datangnya dari arah sana," sambil menunjuk ke arah timur (Najed). (HR. Muslim dalam Kitabul Fitan) 

"Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Qur’an namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka (tidak sampai ke hati), mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, mereka tidak akan boleh kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ke tempatnya, tanda-tanda mereka ialah bercukur (gondol).(HR Bukho-ri no 7123, Juz 6 hal 20748).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ibnu Hibban: Nabi SAW pernah berdoa: "Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman, Para sahabat berkata: Dan dari Najed, wahai Rasulullah, beliau berdoa: Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman, dan pada yang ketiga kalinya Baginda SAW bersabda: Di sana (Najed) akan ada kegoncangan fitnah serta di sana pula akan muncul tanduk syaitan.," Dalam riwayat lain dua tanduk syaitan.

Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan, bahawa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gondol). Dan ini adalah merupakan nash yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul Wahab, kerana dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut kepalanya hingga mereka yang mengikuti tidak diperbolehkan berpaling dari majlisnya sebelum bercukur gondol. Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya.Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal: Tidak perlu kita menulis buku untuk menolak Muhammad bin Abdul Wahab, kerana sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits Rasulullah SAW itu sendiri yang telah menegaskan bahawa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gondol), kerana ahli bidah sebelumnya tidak pernah berbuat demikian. 

Al-Allamah Sayyid AIwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Quthub Abdullah AI-Haddad menyebutkan dalam kitabnya Jalaudz Dzolam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sy  Abbas bin Abdul Muthalib dari Nabi SAW: "Akan keluar di abad kedua belas nanti di lembah BANI HANIFAH seorang lelaki, yang tingkahnya bagaikan sapi jantan (sombong), lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar, pada zaman itu banyak terjadi kekacauan, mereka menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin." (AI-Hadits).

BANI HANIFAH adalah kaum nabi palsu Musailamah Al-Kazzab dan Muhammad bin Saud. Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid AIwi amenyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain ialah Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun mengenai sabda Nabi SAW yang mengisyaratkan bahawa akan ada kegoncangan dari arah timur (Najed) dan dua tanduk syaitan, sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dimaksud dengan dua tanduk syaitan itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad Ibn Abdil Wahhab.

Pendiri ajaran Wahabiyah ini meninggal tahun 1206 H / 1792 M, seorang ulama mencatat tahunnya dengan hitungan Abjad: Ba daa ha laa kul khobiits (Telah nyata kebinasaan Orang yang Keji) (Masun Said Alwy)

Diambil dari rubrik : Bayan, majalah bulanan Cahaya Nabawiy No. 33 Th.III Syaban 1426 H / September 2005 M

KREDIT SUMBER: BASAUDAN

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text