Social Icons

Friday, 6 March 2015

Hutan Belantara Digondolkan - Ekosistem yang Semakin Parah

Hutan untuk generasi kita sampai bila-bila...


Ekosistem merupakan suatu pola interaksi antara komponen abiotik dan biotik di dalamnya yang saling terkait satu sama lainnya. Ada beragam jenis ekosistem ini yang jika disatukan maka akan membentuk biosfer. 

Salah satu jenis ekosistem yang sangat penting keberadaannya adalah ekosistem hutan. Ia merupakan kelompok ekosistem alamiah daratan yang sering dijuluki “paru-paru bumi”. 

Salah satu parameter mudah untuk menakar kesehatan bumi adalah dengan mencermati keadaan hutannya. Dan, jika diambil sampel yang ada dewasa ini, boleh kita simpulkan bumi sedang “sakit” sebab semakin hari ekosistem hutan semakin terhakis.

Mengapa Ekosistem Hutan Penting?

Ekosistem hutan adalah kawasan dimana terdapat keanekaragaman yang paling tinggi di daratan. Ia merupakan rumah bagi tumbuhan dan juga haiwan. Keberadaannya tak hanya sebagai pendingin dan penyegar udara saja tetapi juga penting kerana: 

Berfungsi sebagai sarana hidrologis iaitu gudang tempat menyimpan air. Hutan memang mampu menyerap air dan embun dan kemudian mengalirkannya ke sungai melalui mata air yang terdapat di kawasan hutan tersebut. Hutan sebagai penadah air akan membuat air hujan tidak mengalir hilang begitu sahaja dan sia-sia.

Ekosistem hutan berperanan sebagai pengunci tanah sehingga menghindarkan dari ancaman bencana alam seperti gelongsoran atau pergerakan tanah.

Hutan merupakan dapur alami, tempat dimana pepohonan “memasak” unsur-unsur semula jadi dan kemudian dialirkan ke sekitarnya. Meski ia berada di daratan, tetapi aliran energi pepohonan yang ada di hutan ini sampai ke tumbuhan yang ada di perairan misalnya di sungai.

Hutan merupakan “polisi iklim”. Ia mengatur dengan cara memproduksi oksigen atau O2 melalui dedaunan pohonnya. O2 sangat diperlukan manusia. Oleh yang demikian kekekalan hutan sangat penting. 

Hutan melakukan proses pemusingan kitaran karban dioksid (termasuk yang dikeluarkan manusia) yang ada di bumi dan menjadikannya oksigen. Bayangkan jika tidak ada hutan?

Sebagai tempat produksi embrio flora dan fauna untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Hutan juga merupakan sarana pertahanan ekosistem lainnya.

Hutan mampu berperanan sebagai sumber makanan bagi penduduk di sekitarnya sebab pepohonan yang hidup di dalamnya juga menghasilkan sejumlah bahan makanan seperti buah-buahan dan lain-lain. Tak hanya itu, jika kita cermat dan bijak, hutan juga menyediakan kayu untuk digunakan manusia mencukupi segala keperluannya.

Manfaat ekosistem hutan lainnya adalah sebagai sarana rekreasi. Jika dikelola dengan baik, hutan juga terbukti dapat menjadi daya tarik bagi para pelancong.
]

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text